Animació capçalera Nuvol 1
Animació capçalera Nuvol 2
Animació capçalera Nuvol 3
Il·lustració gavina al port de Dénia
Il·lustració gavina al port de Dénia
Il·lustració gavina al port de Dénia
Il·lustració vaixell al port de Dénia
Il·lustració de Dénia

Nova normativa de Protecció de l'Arbrat a Dénia

L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2018, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança municipal de protecció de l’arbrat en el terme municipal de Dénia i sotmetre-la a exposició pública per un termini de trenta dies, a comptar des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, que va tenir lloc al seu número 239, de 17 de desembre de 2018 . Finalitzat aquest període sense que hi haja constància de la presentació de reclamacions o suggeriments, s'entén definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Província

 

Uso de cookies de deniaviva.com

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR